Indmeldelse

Indmeldelse Dokumenter

 

Indmeldelse i Kirsebærhaven

Et barn kan indmeldes til start den måned hvor det fylder 3 år. Interesserede forældre tilbydes sammen med barnet et besøg i børnehaven, hvor der fortælles om pædagogikken og børnehavens dagligdag. Alle interesserede kan blive skrevet på børnehavens venteliste, her kontaktes Lotte. Forældrene kontaktes når der bliver en ledig plads. Kirsebærhaven bestemmer selv, hvem fra ventelisten de vil tilbyde en plads i børnehaven.

For at indmelde sit barn i Kirsebærhaven, skal man som forældre hente indmeldelsesblanket her fra siden, udfyld den og aflever den til Kirsebærhavens personale, der aftales opstart og herefter er barnet indmeldt i børnehaven. Lotte vil tage kontakt via telefon eller e-mail måneden inden dit barn starter for at aftale nærmere.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til børnehaven, med en måneds varsel gældende fra den 1. i måneden.