Personale

Lise-Lotte Laugesen

Daglig pædagogisk leder

Jariya Panyacom

Medhjælper

Lone Laustsen

Pædagog