Personale

Lise-Lotte Laugesen

Daglig pædagogisk leder

Jan Ladefoged Kristiansen

Pædagog

Jariya Panyacom

Medhjælper