Indmeldelse

Indmeldelse Dokumenter

At gå i kirsebærhaven koster ikke mere end den kommunale børnehave.
Det koster 2146 kr i 2023 pr. måned i 11 måneder at gå i Kirsebærhaven. Juli måned er betalingsfri.

 

Et barn i Kirsebærhaven får de samme tilskud, som et barn i kommunal institution - dvs. søskenderabat, fripladstilskud mm.

 

 

 

Indmeldelse i Kirsebærhaven

Et barn kan indmeldes til start den måned hvor det fylder 3 år. Interesserede forældre tilbydes sammen med barnet et besøg i børnehaven, hvor der fortælles om pædagogikken og børnehavens dagligdag.

For at indmelde sit barn i Kirsebærhaven, skal man som forældre hente indmeldelsesblanket her fra siden, udfyld den og aflever den til Kirsebærhavens personale, der aftales opstart og herefter er barnet indmeldt i børnehaven. Lotte vil tage kontakt via telefon eller e-mail måneden inden dit barn starter for at aftale nærmere.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til børnehaven, med en måneds varsel gældende fra den 1. i måneden.